Rostoucí nájmy a pokračující příliv mladých lidí do metropole zajišťují investicím do nemovitostí atraktivní výnos i stabilitu do dalších let. Praha má podle nedávné studie skoro 1,55 milionu obyvatel, téměř o čtvrt milionu více, než udává Český statistický úřad. Ukazuje se, že Praha je pro mladé lidi ještě atraktivnějším místem k životu, než se donedávna zdálo.